Çocuklar için okumak neden önemlidir?

Okuryazarlık günlük yaşamda önemli bir beceridir. Dünyadaki hemen hemen her toplum ve toplulukta tanınmakta ve birçok eğitim sistemi bunun önemini vurgulamaktadır. Ancak son yıllarda pek çok araştırma ve değerlendirme, çocukların ve gençlerin okuma yazma becerilerinde belirli bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Eş zamanlı olarak gençlerin, özellikle de erkek çocukların okuma motivasyonu kötüleşti. Hatta bu, okuryazarlıkta bir numaralı ülke olan Finlandiya'da da yaşandı. Bunlar çok geç olmadan ele alınması ve çözülmesi gereken endişe verici gerçeklerdir. Sonraki bölümlerde okumanın çocuklar için neden ve nasıl önemli olduğuna dair bazı bilgiler var.

Okuryazarlığın gelişimi için erken okuma neden önemlidir?

“Anlatılmamış maddi zenginlikleriniz olabilir. Mücevher kutuları ve altın sandıklar.

Şundan daha zengin | asla olamazsın; bana kitap okuyan bir annem vardı.” (Strickland Gillilan)

“Çocuklar ebeveynlerinin kucağında okuyucu haline getiriliyor.” (Emilie Buchwald)

Okuryazarlık ve dil gelişiminde çocuğun ilk yılları çok önemlidir. Bir bebeğe yüksek sesle kitap okumak, okuryazarlık ve dil becerilerinin gelişimini destekler. Bu bulgular aynı zamanda son zamanlarda yapılan Finlandiya araştırmalarının (DisleksiBebek ve Öğrenen Bebek) ilk sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Fetüs, hamileliğin ortasından beri duyabiliyor ve beyinde hafıza özellikleri oluşturabiliyor. Yeni doğmuş bir bebek ana dilini tanır ve onu kullanarak sesler çıkarmaya çalışır. Bebek ilk yılında yavaş yavaş anadilinde uzmanlaşmaya başlar. Uzmanlaşma süreci ne kadar başarılı olursa, gelecekteki dilsel gelişim de o kadar verimli olur. (Bergelson ve Swingley 2012).

Bir dil öğrenmek için bir bebeğin ebeveynleri ile karşılıklı etkileşime ve onlardan gülümseme gibi sosyal geri bildirimlere ihtiyacı vardır. Yüksek sesle okumak, dil öğrenimini artıran olumlu etkileşim kurmanın iyi bir yoludur. Aynı zamanda bir bebeğin ve küçük bir çocuğun problem çözme becerilerini de geliştirir. Okul öncesi çağdaki çocuklara hikayeler ve masallar, kendi duygularını ve korkularını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam sağlar. Aynı zamanda sosyal becerileri, hayal güçleri ve empati kurma yetenekleri gelişir. Birçok araştırmaya göre düzenli olarak yüksek sesle kitap okuyan çocuk, diğer çocuklara karşı daha adil ve girişken oluyor. (Baldwin 1999). Üstelik okumalardan sadece çocuklar değil, tüm aile faydalanıyor. Birliktelik deneyimleri yaratırlar ve çocuk ile ebeveyn arasındaki etkileşimi geliştirirler ve ebeveynin çocuğu daha iyi anlamasına yardımcı olurlar.

Yüksek sesle okumak okuldaki başarıya ve okula karşı olumlu tutuma bağlıdır. Almanya'da yapılan bir araştırmada araştırmacılar, her gün yüksek sesle kitap okuyan çocukların yüzde 83'ünün mutlu bir şekilde okula gittiğini, nadiren sesli kitap okunan çocuklar arasında ise yalnızca yüzde 43'ünün okula karşı olumlu tutumlara sahip olduğunu buldu. Yüksek sesle okumanın bir diğer olumlu etkisi de kelime dağarcığının büyümesi ve çok yönlülüğüdür. (Vorlesestudie 2015).

Sonuçta ev, erken çocukluk eğitimi, okul ve kütüphane birlikte çocuklarda ve gençlerde okuma isteği geliştirecek çerçeveyi ve kaynakları oluşturur. Okuryazarlık ancak aktif ve çok yönlü bir şekilde eğitildiğinde gelişir. Erken çocukluk döneminde edinilen okuma alışkanlığı ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki alışkanlıkları belirlemektedir. (Heikkilâ-Halttunen 2015).

Çocukları ve gençleri okumaya nasıl teşvik edebiliriz?

"Okumak benim için zihnimi genişletmenin, gözlerimi açmanın ve kalbimi doldurmanın bir yoludur." (Oprah Winfrey)

"Okumayı bir kez öğrendiğinde sonsuza kadar özgür olacaksın." (Frederick Douglass)

Okuryazarlık okumaktan keyif almakla bağlantılıdır. Okumayı seven çocuklar bunu daha çok yaparlar. Daha çok okudukları için daha iyi okuyorlar, daha iyi okudukları için daha çok okuyorlar. Olumlu tutumlar okuryazarlığın okuma motivasyonunu ve okuma başarısını artırdığı bir döngü yaratır. Okuryazarlık aynı zamanda matematik gibi diğer konuların öğrenilmesini de destekler. (Finlandiya Eğitim Araştırmaları Enstitüsü 2016).

Aile ve ev ortamı okuma motivasyonunda merkezi bir rol oynamaktadır. Ayrıca okullarda okuma-yazma eğitimi çok önemlidir. Öğretmenin etkisi ebeveynlerin ve arkadaşların etkisi kadar önemli olabilir.
Bu nedenle okumaya motive etme, okuldaki eğitimde merkezi bir yer tutmalıdır. Farklı metinlere ve yaklaşımlara erişimin sağlanması okuma motivasyonunda önemlidir. (Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı 2016).

Çocukların okulda okuma ve kitapla ilgili çeşitli kampanyalara katılmaları okuma motivasyonlarını artırıyor. Örneğin kütüphaneleri ziyaret etmek, yazarlarla tanışmak veya okuma diplomaları ve kitap projelerini tamamlamak çocukları ve gençleri okumaya teşvik eder. (Fince Okuma Merkezi 2016). Finlandiya Okuma Merkezi tarafından oluşturulan yıllık Okuma Haftası kampanyası ve 2017'deki Büyük Okuma Macerası kampanyası, etkinlikler ve kampanyalar yoluyla çocukları ve gençleri okumaya teşvik eden Finlandiya girişimlerinin örnekleridir.

Finlandiya Kültür Vakfı ve kar amacı gütmeyen bir Kopiosto kuruluşu tarafından koordine edilen ülke çapındaki Okuma Klanı projesi, ilk ve orta okullarda okumayı teşvik etme konusunda en iyi uygulamaları belirlemeyi amaçlıyor. Projenin başında yapılan hazırlık araştırması ile öğretmenlerin sınıfta okuma coşkusu yaratmaya yönelik tercih ettikleri uygulamalar haritalandı. Ankete katılan 885 sınıf öğretmenine göre okuma motivasyonunu artırmada en etkili yöntemler kitap konuşmaları ve okuma diplomaları oldu. (Satokangas 2018)

Medyada okumaya, özellikle okuma rol modellerine ve yeni basılan çocuk ve ergen kitaplarına daha fazla önem verilmeli. Toplumun okumaya ve edebiyata yönelik genel tutumlarının çocuk ve ergenlerin okuma motivasyonunu ve okuma performansını doğrudan etkilediğini kabul etmek önemlidir. Ünlüler ve medya kişileri olumlu okuma rol modelleri sağlar. Kelimeler önemlidir! projesi (2016-2017) rap şarkı sözlerinde bu varsayımı doğruladı
meslek okulu öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları. Atölye eğitmenleri, biri ünlü bir rapçi olan popüler genç adamlardı ve gençlerin okuryazarlığın önemini daha iyi anlamalarına etkili bir şekilde yardımcı oldular. (Finlandiya Çocuk Edebiyatı Enstitüsü 2017).

Okumak çocuklara eğitim yolunda avantajlar sağlar

“Okumak, çocuklar için diğer tüm öğrenmeleri mümkün kılan bir kapıdır” (Barack Obama)

"Bugünün okuyanı yarının lideri." (Margaret Fuller)

"Okuyan çocuk, düşünen yetişkin olur." (Atasözü)

Erken dönemde paylaşılan okuma deneyimleri, çocuğun okula başlama becerilerine yansır.

Bireysel hobiler arasında okuma, çocuğun dil becerileri üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve bu da neredeyse bir yıllık yaşam süresine karşılık gelir. (Finlandiya Eğitim Değerlendirme Merkezi KARVI).

Okumaya hazırlık ve edebiyata yönelik tutum erken çocukluk döneminden itibaren başlar. Okuma modellerini ve edebiyat deneyimini erken yaşta edinen çocuklar, kitaplarla ilgilenmeye başlar ve okuryazarlığı diğerlerine göre daha çabuk kazanırlar. Erken çocukluk döneminde yetiştirilen okumaya ve kitaplara ilgi, okuyucu olma yolundaki gelişimi desteklemektedir. Sık sık kitap okuyan bir çocuk için okuduğunu anlamak daha kolay olur ve bu aynı zamanda okuma coşkusunu da tetikler ve sürdürür. (Finlandiya Çocuk Edebiyatı Enstitüsü 2018).

Çocukları erken çocukluk döneminde ve en geç okul öncesi çağda kitapların dünyasıyla tanışmaya ve kitaplara olan ilgilerini artırmaya teşvik etmek önemlidir. İlkokul öncesi eğitim yılının sonunda okumaya hazırlığı iyi olan çocuklar, diğerlerine göre daha yetenekli ve istekli okuyuculardır.
diğerleri. Bu aynı zamanda ilk öğretim yılının sonunda da görülebilir. Okul öncesi öğretmenleri ile velilerin işbirliği, çocuğun okuma isteğinin desteklenmesinde önemli rol oynamaktadır. (Finlandiya Çocuk Edebiyatı Enstitüsü 2018).

Okuryazarlığı geliştirmek için uzun vadeli derin okumayı teşvik etmeliyiz. Derin okuma, beyni yüzeysel okumadan farklı şekilde etkiler. Araştırmalar, uzun bir hikaye metni okunduğunda beynin geniş alanlarının harekete geçtiğini gösteriyor. Çok fazla kurgu okuyan ve derinlemesine okumayı iyi başaran öğrencilerin diğer konularda da daha iyi performans gösterdiği görülüyor. (Finlandiya Eğitim Araştırmaları Enstitüsü 2018).

En ciddi zorluklar eleştirel düşünmeyi gerektiren okuma durumlarıyla ilgilidir. Finlandiya'daki gençler bir metnin genel içeriğini yorumlamayı ve değerlendirmeyi zorlayıcı buluyorlar. Eleştirel okuryazarlık becerileri aynı zamanda kişinin değerlendirme yapması gereken çağdaş çevrimiçi ortamda da çok önemlidir.
Bilginin güvenilirliği ve trollemeyi tanıma. YouTube videoları da okuma becerisi gerektirir! (Finlandiya Eğitim Araştırmaları Enstitüsü 2017).

Ana dil dışında bir dille yürütülen eğitimde, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi kadar, okul dilinin öğrenilmesi de aynı derecede önemlidir. Okul diline iyi hakimiyetin sağlanması için çocuğun ana dilindeki yeterliliğinin ve gelişiminin desteklenmesi; Ana dillerinde ne kadar akıcı olurlarsa yabancı dil öğrenmeleri o kadar kolay olur. Ana dil, çocuğun düşünmesinin ve duygularının dengeli gelişiminin temelidir. Çocuğun bireysel dilsel kimliğiyle karşılaşmak ve onu tanımak, yalnızca okul dilinin değil aynı zamanda diğer okul konularının da öğrenilmesi için olumlu koşullar yaratır. (Finlandiya Resmi İstatistikleri (SVT): Boş zaman etkinlikleri. Okumalardaki değişiklikler 2017).

Okullar ne yapabilirdi?

Okullar okuma-yazma çalışmalarının büyük çoğunluğunun yapıldığı yerlerdir ve çocukların okumaya yönelmesinde kilit rol oynarlar. Öğretmenler, öğrencilerinin okuma uğraşlarını neredeyse arkadaşları ve ebeveynleri kadar etkiler. Araştırmaya göre, literatüre erişim ve çocuklara ve gençlere yönelik güncel kitapların sınıfta görünür olması, okullarda okumayı teşvik eden önemli bir faktör. (Finlandiya Kültür Fonu 2017-2019 için yazılmıştır).

Okullar ve öğretmenler edebiyat eğitiminde yeni pedagojik yöntemler geliştirmek ve paylaşmak için zaman ve destek bulmaya çalışmalıdır. Öğretmenlerin kişisel okuyucu kimliğini geliştirmeleri de desteklenmelidir. Aslında öğretmenin okuma alışkanlığı, çeşitli konuların öğretiminde edebiyattan ne kadar sıklıkla yararlanılacağı konusunda büyük rol oynamaktadır. (Finlandiya Kültür Fonu 2017-2019 için yazılmıştır).

Okulda okumaya belirli bir süre ayrılmalıdır. Örneğin haftalık okuma dersleri planlayarak. Her yaştan öğrenci herhangi bir performans baskısı olmadan okulda okuma fırsatına sahip olmalıdır.
Müfredatlar arası okuma projeleri ve örneğin çeşitli konularda kurgu olmayan edebiyatın kullanılması, çok disiplinli öğrenmeyi ve okuryazarlığı destekler. Eğitim kurumunu okuma ortamına dönüştürmek
toplumun tamamının katkısına ihtiyaç vardır.

“her şeyin bir parçasıyım | Hiç okudum.” (Theodore Roosevelt)

"Eğer okumayı sevmiyorsanız, doğru kitabı bulamamışsınız demektir." (JK Rowling)

“Sıradanlığın üstüne çıkmak isteyenler için okumak şarttır.” (Jim Rohn)

Makaleyi yazan:

Sayın Janne Salmela

Finland Schools International'da Baş Eğitim Görevlisi

Kosov Finlandiya Okulu'nda Yönetici Müdür

Bayilik Başvurusu

Girişimcilik adımlarınıza eğitim sektöründen başlamak ister misiniz? Formu doldurarak franchise okul başvurunuzu başlatabilirsiniz.